چاپ این صفحه

مجوز نشر آگهي مناقصه خريد خدمات مشاور با ارزيابي كيفي همزمان

خريد خدمات مشاوره تهيه نقشه UTM خطوط لوله و تاسيسات با استفاده از GPS مولتي فركانس تحت سامانه شميم با مقياس 1/500 وانتقال به سامانه حد نگار

مجوز نشر آگهي مناقصه خريد خدمات مشاور با ارزيابي كيفي همزمان

(شماره مناقصه: 87190010 )، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 26457839 )

(شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099091592000013 )

نام و نشاني دستگاه مناقصه­ گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز ) به نشاني تبريز- كيلومتر 15 جاده تبريز-آذرشهر- بعد از سه­ راهي پالايشگاه - نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي- ساختمان مركزي منطقه هشت عمليات انتقال گاز، سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir

موضوع مناقصه : خريد خدمات مشاوره تهيه نقشه UTM خطوط لوله و تاسيسات با استفاده از GPS مولتي فركانس تحت سامانه شميم با مقياس 1/500 وانتقال به سامانه حد نگار،

برآورد اجراي كار : 7/691/000/000 ريال .

گواهينامه صلاحيت مرتبط: دارابودن گواهينامه صلاحيت رتبه 2 از سازمان برنامه و بودجه كشور در زمينه نقشه برداري زميني الزامي است .

نحوه دريافت اسناد مناقصه، فرمها و مدارك ارزيابي كيفي، عودت، تحويل، بازگشايي فرمها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت، تكميل، عودت، تحويل، بازگشايي فرمها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در تجديد مناقصه محقق سازند.

4-1- تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد، روز يكشنبه مورخ 25/08/99 مي­باشد.

4-2- هزينه دريافت فايل فرم هاي ارزيابي كيفي از سايت سامانه تداركات الكترونيكي دولت برابر 300/000 ريال مي باشد.

آخرين مهلت دريافت (دانلود) فرمها و مدارك ارزيابي كيفي: روز يكشنبه مورخ 02/09/99 ساعت 14:00

آخرين مهلت عودت (بارگذاري) فرمها و مدارك ارزيابي كيفي: روز سه شنبه مورخ 11/09/99 ساعت 11:00

بديهي است پاكات قيمت مناقصه گراني گشايش خواهد يافت كه حداقل امتياز قابل قبول (60) را از ارزيابي كيفي مناقصه بدست آورده باشند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر و در صورت نياز به توضيح فني واجرايي با شماره تلفن 31444376-041 و موارد پيماني و اسنادي با شماره تلفن 31444177-041 و دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرمائيد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

       مركز تماس 41934-021                               دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

                                                                                      روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

تاريخ درج آگهي: 99/8/25

149 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
کد خبر: 612