چاپ این صفحه

برگزاري كارگاه آموزشي تخليه تلفني در منطقه 8 عمليات انتقال گاز

بمنظورارتقاء دانش و معلومات موارد مربوط به اهميت ارتباطات و آشنايي با توصيه هاي ايمني و امنيتي در خصوص تخليه تلفني، يك دوره آموزشي با حضور مسئولين و كاركنان منطقه 8 عمليات انتقال گازايران در تبريز برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گازايران، دراين دوره آموزشي كه بمدت يك روز بطول انجاميد، دكتر سليمي، مدرس اين دوره، اطلاعات مبسوطي دررابطه با روشها و شگردهاي تخليه تلفني و نيز راهكار مقابله با آن را مطرح و در جمع فراگيران مورد بحث و تبادل نظرقرارداد.

سليمي، تخليه تلفني را تلاش آگاهانه دشمن با بهره گيري از غفلت يا فريب مخاطب جهت كسب اطلاعات مورد نياز از حوزه خودي از طريق برقراري ارتباط تلفني دانست.

وي افزود: یکی از موضوعات مهم در حراست ها موضوع آموزش است که با توجه به تبلیغات سوء دشمن و عملیات روانی و نیز هجمه فرهنگی، مسئولان  دفاتر و دفتر داران  باید در بعد  امنيتي نيز آمادگی کامل را داشته و آموزش های لازم را فرا بگیرند تا بتوانند در مقابل توطئه های دشمن و مشکلات احتمالی برون سازمانی عکس العمل صحیح انجام دهند.

سليمي، جاسوسي توسط ريز تراشه، جاسوسي از طريق بد افزاري، نرم افزاري، جاسوسي در شبكه هاي اجتماعي، سيگنالي و همچنين از طريق تماس مستقيم را از روشهاي مهم جاسوسي تلفني نام برد.

در ادامه كارگاه آموزشي، شركت كنندگان با اهميت تخليه تلفني و تبعات آن، تهديد و امنيت ارتباطات، اهداف كلي دشمن از تخليه تلفني و همچنين اثرات مخرب محيطي تلفنهاي بي سيم و موارد ديگرآگاهي يافته و ديدگاههاي خود را در قالب پرسش و پاسخ مطرح نمودند.

217 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در اخبار ویژه اسلایدر
کد خبر: 378