دوشنبه 07 بهمن 1398 برابر با 27 ژانویه 2020

پيشرفت قریب به 70 درصدي طرح سيستم بومي مديريت يكپارچه خوردگي

كارگروه راهبري طرح استقرار سيستم بومي مديريت يكپارچه خوردگي شركت انتقال گاز در منطقه 8 عمليات تشكيل جلسه داد.به گزارش روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز، در اين جلسه كه كارگروه راهبري طرح، مدير و روساي واحدهاي منطقه 8 نيز حضور داشتند، يداله بايبوردي، مدير منطقه 8 عمليات، استقرار مديريت يكپارچگي خوردگي را بسيار مهم و با ارزش برشمرد و گفت: پرسنل عملياتي منطقه 8 در تلاش هستند با پياده سازي و استقرار اين سيستم بومي در خطوط لوله و تاسيسات، زمينه را براي تداوم انتقال پاك، ايمن، پايدار و بهره ور گاز هموار نموده و در جهت تحقق اهداف عاليه سازمان به نحو احسن گام بردارند.

بايبوردي افزود: تعامل، همفكري و همكاري تمامي اعضاي شوراي راهبري طرح و بهره مندي از نظرات و تجارب كاركنان زمينه را براي بهبود مستمر و نتيجه كيفي استقرار سيستم بومي مديريت يكپارچه خوردگي در سطح مناطق عمليات انتقال گاز فراهم مي نمايد.

در اين جلسه عليپور ليلي، سرپرست بازرسي و كنترل فني شركت ملي گاز ايران و شوراي راهبري طرح مديريت خوردگي، سيستم مديريت يكپارچه خوردگي را در سطح شركت ملي و انتقال گاز بسيار مهم و پر اهميت دانست و گفت: مديريت خوردگي همه اركان سازمان را در بر مي گيرد بر همين اساس با مديريت بهتر خوردگي، مي توان خسارات ناشي از خوردگي را بنحو مطلوب كاهش داد.

عليپور ليلي، روند پيشرفت طرح استقرار سيستم بومي مديريت يكپارچه خوردگي شركت ملی گاز را قریب به 70 درصد بيان كرد و افزود: فاز اجرايي طرح پژوهشي شركت ملي گاز ايران پس از طرح و بررسي در شوراي هماهنگي و برنامه ريزي پژوهشي و فناوري و همچنين شوراي مديران از ديماه سال 96 شروع شده و پالايشگاه بيدبلند، شرکت مهندسي توسعه گاز، يكي از پالايشگاههاي پارس جنوبي و همچنين منطقه 8 عمليات انتقال گاز بعنوان پايلوت استقرار اين طرح معرفي گرديد.

وي تدوين شاخص هاي كليدي عملكرد براي ارتقاي سطح كيفي حفاظت از تاسيسات، بهينه كردن فعاليتهاي مربوط به كنترل خوردگي و رسيدن به اهداف ايمني و زيست محيطي را از مهمترين اهداف اين طرح برشمرد.

در ادامه اين نشست، روند پيشرفت و اجرايي طرح و وضعيت آن در پايلوت منطقه 8 عمليات انتقال گاز، مهمترين اقدامات انجام شده و ارائه دستاوردها مورد بررسي قرار گرفت و اعضا، مجري و مشاور طرح مديريت خوردگي به ارايه گزارش فعاليت هاي انجام شده در راستاي يكپارچگي فعاليت هاي مرتبط با استقرار كامل مديريت خوردگي پرداختند.

180 بازدید
رای دادن به این مورد
(1 رای)
منتشر شده در اخبار ویژه اسلایدر
کد خبر: 439

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت