Mon 15 Jul 2024 | 15 July 2024

تاسيسات اندازه گيري و صادرات گاز جلفا

جلفا
قرار داد معاوضه گاز جمهوری آذربایجان (دریافت از ایستگاه آستارا و تحویل از طریق ايستگاه جلفا ) در ششم آگوست سال 2004 میلادی بین شرکت صادرات گاز ایران و شرکت آذری گاز جمهوری آذربایجان به مدت 20 سال تا سال 2025 میلادی منعقد گردید در این قرارداد مقدار ماکزیمم صادرات گاز 1 میلیون متر مکعب در روز تعیین گردیده که شروع صادرات گاز از 31 اکتبر سال 2005 میلادی مصادف با 9 ام آبانماهسال 1384 بوده و مراسم افتتاحیه رسمی صادرات گاز ایران به جمهوری آذربایجان در 20 ام دسامبر سال 2005 میلادی مصادف با 29 ام آذرماه سال 1384 با حضور وزرای نفت و انرژی دو کشور همسایه برگزار گردید.

Contact Us