تاسيسات تقويت فشار گاز مرند

   

تاسيسات تقويت فشار گاز مرند در استان آذربايجانشرقي 35 کیلومتری شهرستان مرند در2 كيلومتري روستاي زنجيره برروي كيلومتر 104 خط انتقال 40 اينچ تبريز- بازرگان واقع شده و به منظور تحت پوشش قراردادن استان هاي آذربايجانشرقي و غربي  وصادرات به كشور تركيه و جمهوري نخجوان درسال 1385 به بهره برداري رسيده است. اين تاسيسات داراي پنج دستگاه توربوكمپرسور با توان كل  46/2 مگاوات و ظرفيت اسمي انتقال گاز تأسيسات 41 ميليون متر مكعب درروز ميباشد.

Contact Us