دوشنبه 03 ارديبهشت 1403 برابر با 22 آوریل 2024

در راستای افزایش پایداری شبکه انتقال گاز؛ سطح دسترسي مسير خط انتقال گاز مركز بهره برداري بوكان افزايش يافت

در راستای افزایش پایداری شبکه انتقال گاز؛ سطح دسترسي مسير خط انتقال گاز مركز بهره برداري بوكان افزايش يافت

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز از بازسازي و ارتقاء ايمني سطح دسترسي مسير خط انتقال گاز مركز بهره برداري بوكان خبر داد.
تحقق100 درصدي برنامه های منطقه 8 عملیات در حوزه بازرسی فنی

تحقق100 درصدي برنامه های منطقه 8 عملیات در حوزه بازرسی فنی

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز از تحقق 100 درصدي برنامه هاي اين منطقه عملياتي در حوزه بازرسي فني، طي سال گذشته خبر داد.
در طول سال گذشته تحقق يافت؛ پيگراني هوشمند 984 كيلومتر از خطوط لوله در منطقه 8 عمليات

در طول سال گذشته تحقق يافت؛ پيگراني هوشمند 984 كيلومتر از خطوط لوله در منطقه 8 عمليات

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز، از پيگراني هوشمند 984 كيلومتر از خطوط لوله اين منطقه با هدف ارزيابي سلامت و رفع آلودگي داخل خطوط طي سال...
منطقه 8 عمليات پيشرو در اجراي برنامه هاي تعميراتي

منطقه 8 عمليات پيشرو در اجراي برنامه هاي تعميراتي

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز از تحقق و دست یابی 86 درصد‌ي برنامه هاي عملياتي نگهداري و تعميرات پيش بيني شده در بخش عمليات ايستگاهها و...
طي سال گذشته محقق شد؛ رشد 86 درصدي دوره هاي آموزشي در منطقه 8 عمليات

طي سال گذشته محقق شد؛ رشد 86 درصدي دوره هاي آموزشي در منطقه 8 عمليات

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز از رشد 86 درصدي دوره هاي آموزشي كاركنان طي سال گذشته در اين منطقه عملياتي خبر داد.

دسترسی های سریع

 
 
 
 
 

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز از بازسازي و ارتقاء ايمني سطح دسترسي مسير خط انتقال گاز مركز بهره برداري بوكان خبر داد.

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز از تحقق 100 درصدي برنامه هاي اين منطقه عملياتي در حوزه بازرسي فني، طي سال گذشته خبر داد.

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز، از پيگراني هوشمند 984 كيلومتر از خطوط لوله اين منطقه با هدف ارزيابي سلامت و رفع آلودگي داخل خطوط طي سال گذشته خبر داد.

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز از تحقق و دست یابی 86 درصد‌ي برنامه هاي عملياتي نگهداري و تعميرات پيش بيني شده در بخش عمليات ايستگاهها و خطوط لوله در سال گذشته خبر داد.

مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز از رشد 86 درصدي دوره هاي آموزشي كاركنان طي سال گذشته در اين منطقه عملياتي خبر داد.

سه شنبه, 28 فروردين 1403 11:35

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

تأمين خدمات پشتيباني نيروهاي عمومي، تخصصي، تنظيفات و باغباني عمليات ايستگاهها و عمليات خطوط لوله

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

(شماره مناقصه: 87120010)-(كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53168260)

(شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2003091592000002)

نام و نشاني دستگاه مناقصه­ گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) به نشاني تبريز- كيلومتر 15 جاده تبريز- آذرشهر- بعد از سه­ راهي پالايشگاه – نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي- ساختمان مركزي منطقه هشت عمليات انتقال گاز، سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir

1 ـ موضوع و نوع مناقصه: تأمين خدمات پشتيباني نيروهاي عمومي، تخصصي، تنظيفات و باغباني عمليات ايستگاهها و عمليات خطوط لوله به صورت عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي فشرده، به مدت بيست و چهار ماه تقويمي.

2 ـ مبلغ برآورد اوليه: 663 719 124 688 1 ريال

3- قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

4 ـ مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 000 495 462 42 ريال مطابق بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معاملات دولتي (تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 تاريخ 22/09/1394) در وجه شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز)

* مناقصه گران مكلفند ضمن بارگذاري تصوير ضمانتنامه مذكوردر سامانه ستاد، و پيرو رديف 7 آگهي پاكت الف (حاوي اصل ضمانت نامه) را به صورت فيزيكي حداكثر تا آخرين مهلت بارگذاري اسناد تحويل دستگاه مناقصه گزار به نشاني تبريز-كيلومتر 15 جاده تبريز- آذرشهر، بعد از سه­راهي پالايشگاه، نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي، ساختمان مركزي منطقه هشت عمليات انتقال گاز، طبقه سوم، اتاق 415  دفتر كميسيون مناقصات نموده و رسيد دريافت نمايند.

5 ـ نحوه دريافت اسناد مناقصه، فرمها و مدارك ارزيابي كيفي، عودت، تحويل، بازگشايي فرمها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران:

كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت، تكميل، عودت، تحويل، بازگشايي فرمها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشارفراخوان در سامانه روز سه شنبه مورخ 28/01/1403 مي­باشد.

5-1- شايان ذكر است مناقصه گراني مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند كه داراي گواهي نامه معتبر پايه سه در خدمات عمومي و فضاي سبز ، گواهي تاييد صلاحيت معتبرايمني پيمانكاران از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شناسه ملي، شماره اقتصادي،اساسنامه شركت،آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي ، آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به پايان سال و گواهي نامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده و مي بايست تصاوير اين مدارك را به همراه فرمهاي ارزيابي كيفي با مستندات مربوطه، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شركت كرده در سامانه ستاد بارگذاري نمايند.

6-آخرين مهلت دانلود/ دريافت اسناد مناقصه، فرمها و مدارك ارزيابي كيفي: روز چهار شنبه مورخ 05/02/1403 ساعت 16:00

7- آخرين مهلت بارگذاري/عودت اسناد مناقصه، فرمها و مدارك ارزيابي كيفي: روز شنبه مورخ 22/02/1403 ساعت 11:00

* بديهي است پاكات قيمت مناقصه گراني گشايش خواهد يافت كه حداقل امتياز قابل قبول (با شرط كسب حداقل امتياز هر معيار) را از ارزيابي كيفي مناقصه بدست آورده باشند. زمان و مكان گشايش پاكات پيشنهاد قيمت متعاقباً به صورت مكتوب به مناقصه گران حائز شرايط اطلاع رساني خواهد شد. شايان ذكر است مناقصه گراني كه حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه را كسب ننمايند پاكات پيشنهاد قيمت آنها گشايش نخواهد يافت.

8- پيش پرداخت: پيش پرداخت معادل 15 درصد مبلغ پيمان .

9- جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره­ تلفن 31444179-041 و يا دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرماييد.

10- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس: 1456-021

 

                                                                            روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

 

تاريخ درج آگهي: 1403/1/28

سه شنبه, 28 فروردين 1403 11:32

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

 تامين خدمات پشتيباني واحدهاي عملياتي و ستادي، تنظيفات و باغباني تبريز

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

(شماره مناقصه: 87120011)-(كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات:  53168261)

(شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2003091592000001)

نام و نشاني دستگاه مناقصه ­گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز ) به نشاني تبريز-كيلومتر 15 جاده تبريز-آذرشهر- بعد از سه­ راهي پالايشگاه – نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي- ساختمان مركزي منطقه هشت عمليات انتقال گاز، سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir

1 ـ موضوع و نوع مناقصه: تامين خدمات پشتيباني واحدهاي عملياتي و ستادي، تنظيفات و باغباني تبريز به صورت عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي فشرده، به مدت بيست و چهار ماه تقويمي.

2 ـ مبلغ برآورد اوليه: 114 677 712 350 1 ريال

3- قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

4 ـ مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 000 254 714 35 ريال مطابق بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معاملات دولتي (تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 تاريخ 22/09/1394) در وجه شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز)

* مناقصه گران مكلفند ضمن بارگذاري تصوير ضمانتنامه مذكور در سامانه ستاد،  پاكت الف (حاوي اصل ضمانت نامه) را به صورت فيزيكي حداكثر تا پايان مهلت بارگذاري اسناد تحويل دستگاه مناقصه گزار به نشاني تبريز- كيلومتر 15 جاده تبريز- آذرشهر، بعد از سه­راهي پالايشگاه، نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي، ساختمان مركزي منطقه هشت عمليات انتقال گاز، طبقه سوم، اتاق 415  دفتر كميسيون مناقصات نموده و رسيد دريافت نمايند.

5 ـ نحوه دريافت اسناد مناقصه، فرمها و مدارك ارزيابي كيفي، عودت، تحويل، بازگشايي فرمها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران:

كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت، تكميل، عودت، تحويل، بازگشايي فرمها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشارفراخوان در سامانه روز سه شنبه مورخ 28/01/1403 مي­باشد.

5-1- شايان ذكر است مناقصه گراني مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند كه داراي گواهي نامه معتبر پايه چهار در خدمات عمومي و فضاي سبز، گواهي تاييد صلاحيت معتبرايمني پيمانكاران از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شناسه ملي، شماره اقتصادي، اساسنامه شركت، آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي، آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به پايان سال و گواهي نامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده و مي بايست تصاوير اين مدارك را به همراه فرمهاي ارزيابي كيفي با مستندات مربوطه، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شركت كرده در سامانه ستاد بارگذاري نمايند.

6-آخرين مهلت دانلود/ دريافت اسناد مناقصه، فرمها و مدارك ارزيابي كيفي: روز چهار شنبه مورخ 05/02/1403 ساعت 16:00

7- آخرين مهلت بارگذاري /عودت اسناد مناقصه، فرمها و مدارك ارزيابي كيفي: روز شنبه مورخ 22/02/1403 ساعت 11:00

* بديهي است پاكات قيمت مناقصه گراني گشايش خواهد يافت كه حداقل امتياز قابل قبول (با شرط كسب حداقل امتياز هر معيار) را از ارزيابي كيفي مناقصه بدست آورده باشند. زمان و مكان گشايش پاكات پيشنهاد قيمت متعاقباً به صورت مكتوب به مناقصه گران حائز شرايط اطلاع رساني خواهد شد. شايان ذكر است مناقصه گراني كه حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه را كسب ننمايند پاكات پيشنهاد قيمت آنها گشايش نخواهد يافت.

8- پيش پرداخت: پيش پرداخت معادل 15 درصد مبلغ پيمان .

9- جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره­ تلفن 31444179-041 و يا دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرماييد.

10- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس: 1456-021

 

                                                                                                   روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

 

تاريخ درج آگهي: 1403/1/28

منطقه 8 عمليات انتقال گاز با برنامه ريزي منظم و اصولي توانست 100 درصد اهداف و پروژه هاي پيش بيني شده در حوزه مديريت انرژي را در سال گذشته محقق نمايد.

عيد فطر تجسم و نمايش انسجام حقيقي و قلبي ملت است. ( مقام معظم رهبري)

در سال گذشته قريب به 31 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي از طريق تاسيسات و خطوط لوله منطقه 8 عمليات انتقال گاز منتقل شده است.

صفحه1 از85

اوقات شرعی

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت