دوشنبه 29 بهمن 1397 برابر با 17 فوریه 2019

انگلیسی                  استانبولی

تاسيسات تقویت فشار گاز اردبیل

 

تاسيسات تقويت فشار گاز اردبيل در استان اردبيل – شهر اردبيل- جاده انزاب برروي كيلومتر55 خط لوله "30 اول آذربايجان واقع شده و به منظور تحت پوشش قراردادن استانهاي اردبيل و آذربايجانشرقي درسال 1378 به بهره برداري رسيده است.

اين تاسيسات داراي چهار دستگاه توربوكمپرسور با توان كل 19 مگاوات و ظرفيت اسمي انتقال گاز تأسيسات 20 ميليون متر مكعب درروز ميباشد .

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت