پنج شنبه 01 مهر 1400 برابر با 23 سبتامبر 2021

مركز بهره برداري خطوط لوله گاز تبريز

محدوده مركز بهره برداري خطوط لوله انتقال گاز تبريز

كيلومتر 15 تبريز- آذرشهر              محدوده تحت پوشش 1030 كيلومتر

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت