چهارشنبه 22 مرداد 1399 برابر با 12 آگوست 2020

مركز بهره برداري خطوط لوله گاز اروميه

محدوده مركز بهره برداري خطوط لوله انتقال گاز اروميه

كيلومتر 5 جاده سلماس         محدوده تحت پوشش حدود 422 كيلومتر

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت