پنج شنبه 01 مهر 1400 برابر با 23 سبتامبر 2021

مركز بهره برداري خطوط لوله گاز اروميه

محدوده مركز بهره برداري خطوط لوله انتقال گاز اروميه

كيلومتر 5 جاده سلماس         محدوده تحت پوشش حدود 422 كيلومتر

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت