یکشنبه 30 ارديبهشت 1403 برابر با 19 می 2024

تاسيسات اندازه گيري و صادرات گاز بازرگان

 
بازرگان
طرح صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه طی قراردادی در سال 1996 میلادی با شرکت بوتاش ترکیه منعقد گردید که طراحی و مراحل اجرایی آن پس از عقد قراداد شروع و نهایتاً پس از 5 سال در10 دسامبر سال 2001 برابر با 19 آذر ماه سال 1380 صدور گاز به ترکیه آغاز گردید.
ايستگاه اندازه گیری گاز بازرگان با وسعت 7 هکتار در استان آذربایجان غربی و در ضلعشمال شرقی شهر مرزی بازرگان به فاصله 1800 متـری مرز ایران و ترکیه واقع شده است. این ايستگاه به منظور صادرات گاز طبیعی ایران به کشـور ترکیه در راستای قرارداد منعقده در تاریخ 17/5/1375 ( 8 اوت 1996)   بین شرکت ملی گاز ایران و شـرکت بوتاش ترکیه احداث گردیده است. این قرارداد 25 ساله بوده و حداکـثر حجم گـاز قابل تحویل 10 میلیارد متر مکعب در سال با امکان افزایش تا 13 میلیارد متر مکعـب بر اسـاس توافق طرفین می باشد. گاز طبیعی مورد نیاز این قرارداد از منابع گازی جـنوب کشـور، از طریق خطـوط لـوله سراسـری IGAT I & II & III ، خطـوط لوله 48 اینـچقزوین – تبریز و خط 40 اینچ تبـریز – بازرگـان (جمعا به طول تقریبـی 2000 کیلومتر) به ايستگاه اندازه گیری گاز صادراتی بازرگان رسیده و پس از انجام عملیات اندازه گیری  کیفی و کمی به سیستم خط لوله 48 اینچ کشور ترکیه ارسال می گردد. در این ايستگـاه  مدرن ترین و دقیق ترین سیستم های اندازه گیری وآنالیز گاز، به منظـورتعیین مقـادیر کمی و کیفی گاز صادراتی به ترکیه ( بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی و مفاد  قرارداد و موافقت نامه عملیاتی) نصب شده است.عملیات صادرات گاز بر اساس موافقـت نامه عملیاتی انجام و کنترل و نظـارت های لازمه از سوی نمایندگـان طـرفین اعمـال   میگردد.

آخرین اخبار

اوقات شرعی

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت