سه شنبه 27 ارديبهشت 1401 برابر با 17 می 2022

آگهي مزايده فروش 13قلم كالاي اسقاط منطقه 8 عملیات انتقال گاز

فروش 13قلم كالاي اسقاط

آگهي مزايده فروش 13قلم كالاي اسقاط منطقه 8 عملیات انتقال گاز    

مزايده شماره: 001- 01

شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز) در نظر دارد اقلام اسقاط را براساس آگهي هاي مندرج درروزنامه هاي سراسري مورخ 24/02/1401 و 25/02/1401 از طريق مزايده عمومي به شرح مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند از كليه متقاضيان كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي آيد براساس شرايط ذيل، حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 21/03/1401 از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني www.setadiran.ir   به شماره مزايده : 1001091592000001 نسبت به بارگذاري اسناد و همچنين تحويل فيزيكي ضمانتنامه شركت در مزايده را به دبيرخانه کمیسیون مناقصات منطقه 8 عمليات انتقال گاز واقع در تبريز-كيلومتر15 جاده آذرشهر-بعد از سه راهي پتروشيمي-نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي تسليم و رسيد دريافت نمايند.

1)مشخصات مزايده:

1-1-نام دستگاه مزايده گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز)

1-2-نشاني دستگاه مزايده گزار: تبريز-كيلومتر15 جاده آذرشهر-بعد از سه راهي پتروشيمي-نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي

1-3-مزايده گر: شخص حقيقي يا حقوقي كه اسناد مزايده را دريافت و در مزايده شركت مي كند.

1-4-موضوع مزايده: فروش 13قلم كالاي اسقاط (مطابق جدول پيوست)

1-5- مهلت خريد اسناد ازسامانه: 24/02/1401  لغايت 02/03/1401

1-6-زمان بارگذاري اسناد: از زمان بارگزاري در سامانه ستاد

1-7-زمان و مهلت درج قيمت پيشنهادي در سامانه و تحويل فيزيكي فيش بانكي به دبيرخانه كميسيون: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 21/03/1401

1-8-زمان بازگشائي پاكت ها: ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 22/03/1401

1-9-محل بازگشايي پاكتها: تبريز-كيلومتر15 جاده آذرشهر-بعد از سه راهي پتروشيمي- نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي

 1-10-زمان بازديد:

از مورخ 24/02/1401 لغايت 02/03/1401 روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت10  لغايت 14

1-11-هزينه خريد اسناد: هزينه خريد اسناد مزايده 000/500 ريال مي باشد كه به حساب 040100004101090571214486   IRبانك مركزي شعبه دايره معاملات  بنام شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) واريز و رسيد آن در سامانه ستاد بارگزاري گردد.

1-12-نوع تضمين و چگونگي ارائه آن: مزايده گران ميتوانند مبالغ تضمين را به صورت واريز وجه نقد به شماره حساب 040100004101090571214486   IR بانك مركزي شعبه دايره معاملات ارائه و رسيد واريز وجه، و يا به صورت ضمانتنامه بانكي و بدون قيد و شرط با مدت اعتبار اوليه سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه منطبق با متن مندرج در اسناد مزايده، و قابل تمديد به مدت يك دوره سه ماهه ديگر كه توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) صادر شده باشد ارائه نمايند.

 2-موضوع مزايده:

 

                                                 دپوانبارسلويج تبريز     

رديف

شرح جنس

واحد

مقدار تقريبي

مبلغ تضمين

 قيمت پايه به ريال/دپوانبارسلويج تبريز

1

 ضايعات آهن آلات

كيلو

70000

5/750

115/000

2

ضايعات آلومينيوم

كيلو

5000

25/000

 500/000

3

 روغن سوخته بابشكه

بشكه

  40

950/000

19/000/000

4

 تاير مستعمل درسايزمختلف

 كيلو

10000

1/000

20/000

5

 بشكه خالي

 عدد

  150 

110/000

 2/200/000

تبريز-كيلومتر15 جاده آذرشهر-بعد از سه راهي پتروشيمي-نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي منطقه 8  عمليات انتقال گاز هماهنگي با آقاي محمد نادري 041-31444421

 محل دپوانبارسلويج اردبيل

رديف

شرح جنس

واحد

مقدار تقريبي

مبلغ تضمين

قيمت پايه به ريال/محل دپوانبارسلويج اردبيل

1

 ضايعات آهن آلات

كيلو

6500

5/750

115/000

2

ضايعات آلومينيوم

كيلو

 500

25/000

500/000

3

روغن سوخته

بشكه

 41

950/000

 19/000/000

4

بشكه خالي

بشكه

 52

  110/000

 2/200/000

5

فيلم فوجي خام

كيلو

 115

 1/500

30/000

6

مواد ظهور

پاكت

 358

750

 15/000

7

داغي زنجيربولدزر(731)D6

كيلو

 3500

10/000

 200/000

آدرس : اردبيل كمربندي دوم راه انزاب (نرسيده به روستاي انزاب) مركزبهره برداري يارد اردبيل. هماهنگي با آقاي عليرضا سليماني تلفن 045- 31842211

 

محل يارد بوكان

رديف

شرح جنس

واحد

مقدار تقريبي

مبلغ تضمين

قيمت پايه به ريال/محل يارد بوكان

1

 روغن سوخته

ليتر

4000

4/250

85/000

آدرس: دو كيلومتري جاده بوكان شاهين دژ روبروي سي ان جي گاز هماهنگي با آقاي احمد محمدي تلفن 044- 46266021 الي 24  (داخلي 1204)

 

                                                                               روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

 

 تاريخ درج آگهي:1401/2/24

دريافت فايل PDF

13 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
کد خبر: 956

آخرین اخبار

اوقات شرعی

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه سایت